Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Tabulatúra
Hungary
 
 
Született világ megváltója Christmas early music

Enlarge this picture!

1.Született világ megváltója...
2.Collaudemus Christum Regem
3.Betlehem városban...
4.Bukovinai betlehemes táncok
5.Dicséretes a gyermek…
6.Esterházy Pál - Harmonia Caelestis - Jesu dulcedo
7.Esterházy Pál - Harmonia Caelestis - Nil canitur
8.Esterházy Pál - Harmoni Caelestis - Ave maris stella
9.Esterházy Pál - Harmonia Caelestis - Veni, creator spiritus
10.Jó hírt, pajtás...
11.Jertek, menjünk Betlehembe…
12.Personent hodie
13.Puer natus est nobis
14.Mind ez világ örvendezzen...
15.Ambrus Erika református lelkész áldása
16.Jer dicsérjük e szent napon a mi Urunkat…
17.Regösének
18.A szűz egy fiat szült…
19.Csordapásztorok…
Comments (0 messages)
GCD 181 CD 2016   13.00
 
 
Múltbanéző (Domokos Pál Péter emlékére) early music

Enlarge this picture!

1.Táncok a sepsiszentgyörgyi kéziratból
2.Nagyszombati kézirat táncai I.
3.Uram, szemed előtt...
4.A Pannonhalmi táncgyűjtemény 3 tánca
5.Simon Ferenc Józsefné dalai
6.Táncok a Zay-Ugróczi (Apponyi) kéziratból
7.Virtuóz magyar táncdallamok
8.Trunki népdalok Laci bátyánknak
9.Régi magyar cimbalommuzsika
10.Mészáros Ignácz - Nincs szebb vígság...
11.A Moreszkától a Boricáig
12.Veres az ég Tova felé
13.A csángómagyarok eredetmeséje
14.Márton Szép Ilona balladája
15.Kerek a szőlő levele
16.Táncdallamok a Mártonfi-kéziratból
17.Bogdánfalvi emlék
18.Korabeli szvit a Barkóczy-féle kottás kéziratból I.
19.Csokonai Vitéz Mihály - Az emberiség s a szeretet
20.Nagyszombati kézirat táncai II.
21.Korabeli szvit a Barkóczy-féle kottás kéziratból II.
Comments (0 messages)
MZA 2014 CD 2014   10.00
 
 
Uraknak Ura, nagy Isten... early music

Enlarge this picture!

1.Dicsérjétek az Urat! (150.)
2.Krisztusom, kívüled... (226.)
3.Bocskai köszöntése
4.Balassi Bálint - Áldj meg minket, Úristen
5.Szívemet hozzád emelem (25.)
6.Tinódi Lantos Sebestyén - Siess, keresztyén! (161.)
7.Mint az szép, híves patakra... (42.)
8.Emlékezzél, mi történék... (386.)
9.A Sionnak hegyén... (65.)
10.Hogyha felindul az Isten (68.)
11.A kendilónai ref. templom emlékére
12.Tebenned bíztunk eleitől fogva (90.)
13.Misztótfalusi - Siralmas és könyörgő ének
14.Uraknak Ura, nagy Isten
Comments (0 messages)
MZA 2009 CD 2009   10.00
 
 
Buda Castle
(Budavár)
early music

Enlarge this picture! Music on historical instruments.

1.Két tánc a Lőcsei tabulatúrás könyvből
2.Planctus destructionis Hungariae - a tatárjárás emlékezete
3.Ómagyar Mária-siralom
4.Táncok Mátyás király udvarából
5.Bornemisza Péter - Cantio Optima
6.XVI. századi magyar táncok
7.Balassi Bálint - Ötvennyolcadik
8.Öt tánc a Kájoni-kódexből
9.Táncfüzér a Lőcsei tabulatúrás könyvből
10.Két ének a Vietorisz-kódexből
11.Táncok a Vietorisz-kódexből
12.Tinódi Lantos Sebestyén - Buda veszéséről és Terek Bálint fogságáról
Comments (0 messages)
MZA 076 CD 2005   10.00