Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Gryllus Dániel / Sumonyi Zoltán
Hungary
 
 
Tíz példázat folk

Enlarge this picture!

1.A magvető
2.A farizeus és a vámos
3.Lázár és a gazdag ember
4.A számvetés
5.A tékozló fiú
6.Vak vezet világtalant
7.Az irgalmas szamaritánus
8.Példázat a magát felmagasztalóról
9.A visszautasított meghívás
10.Példázat a tallérokról
Comments (0 messages)
GCD 188 CD 2017   13.00
 
 
Paul the Apostole
(Pál apostol)
folk

Enlarge this picture! Songs according to the letters of Paul. Paul was one of the most important personalities in religious history, his letters are just as meaningful today as they were 2000 years ago. Zoltán Sumonyi has written these verses on the basis of parts of the letters of Paul the Apostle. Melodies written and performed by Dániel Gryllus.

Dániel Gryllus - voice, zither
Béla Halmos - viola
Gergely Sárközy - synthesizer, viola da gamba
Béla Zsoldos - percussion
Péter Éri - turkish pipe

1.A galata levél
2.Az első tesszalonikai levél
3.A második tesszalonikai levél
4.Az első korintusi levél (A pártoskodás oktalanságáról)
5.Az első korintusi levél (A szeretet himnusza)
6.A második korintusi levél
7.A római levél
8.A Filemonhoz írt levél
9.A Timóteushoz írt levél
10.A Tituszhoz írt levél
11.A Timóteushoz írt második levél
12.Pál apostol imája
Comments (0 messages)
GCD 013 CD 1999   13.00
 
 
Fifteen Psalms
(Tizenöt zsoltár)
folk

Enlarge this picture! The Book of Psalms is a 150 part collection of prayers and songs from the Old Testament. Fifteen psalms in contemporary arrangements are performed by: Márta Sebestyén and the Gryllus Brothers. Verse by Zoltán Sumonyi. Melodies by Dániel Gryllus.

Márta Sebestyén - voice
Dániel Gryllus - voice, flutes, clarinet, harmonca, zither
Vilmos Gryllus - voice, guitar, cello
Gergely Sárközy - viola da gamba, synthesizer

1.133. zsoltár - "Mily gyönyörűség, íme lásd..."
2.1. zsoltár - "Boldog azki nem jár gonoszok tanácsán..."
3.8. zsoltár - "Mikor látom Egeidet..."
4.58. zsoltár - "Avagy igazságot, néma igazságot hirdettek-é?"
5.37. zsoltár - "Ne bosszankodjál a hitetlenekre..."
6.52. zsoltár - "Mikor Dóeg elfutott..."
7.51. zsoltár - "Midőn Nátán, Úr-parancsra, Dávidhoz ment..."
8.103. zsoltár - "Áldjad az Urat, áldjad én lelkem..."
9.79. zsoltár - "Isten, szolgáid tetemét ölyvek szaggatják..."
10.22. zsoltár - "Én Istenem, én Istenem..."
11.137. zsoltár - "Babilonnak folyóvize mellett..."
12.60. zsoltár - "Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét"
13.3. zsoltár - "Dávid, fiától, Absolontól űzve..."
14.139. zsoltár - "Megvizsgáltál Uram, engem..."
15.18. zsoltár - "Az Úr az én váram, kősziklám..."
Comments (0 messages)
GCD 004 CD 1997   13.00
 
 
A hegyi beszéd folk

Enlarge this picture! Jesus’ first big sermon, a suming up of his moral teachings, Matthew 5-7. The composers Zoltán Sumonyi and Dániel Gryllus have put the sermon on the mount to music in ten melodies. Performed by the Gryllus Brothers.

Dániel Gryllus - voice, zither, flute
Gryllus Vilmos - voice, guitar
Gergely Sárközi - guitar, synthesizer, viola da gamba
Gergely Borlai - percussion
Sámuel Gryllus - bass guitar
Béla Kollár - englih horn

1.Az Ószövetségi törvények
2.A törvények új értelme
3.A nyolc boldogság himnusza
4.A tanítványok feladata
5.Az ég madarai
6.A vakmerő ítélet
7.A szűk kapu
8.Az Úr imája
9.A földi javak és a mennyei kincs
10.A sziklára épített ház
Comments (0 messages)
GCD 002 CD 1995   13.00