Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Bodza Klára
Magyarország
 
 
Ó, Áldott Szűzanya - szakrális énekek, archaikus imádságok, istenes versek folk, régizene, Karácsonyi

További részletek, nagyobb kép, tracklist "Bodza Klára nevével minden zenét tanuló diák találkozhat. Az Eötvös József díjas énekművész, tanár elmondása szerint élete utolsó nagy álma ez a szakrális lemez, mely egyfajta időskori befelé fordulás eredménye, munkásságának leülepedett tapasztalata. De egyúttal különleges zenei csemege is, mivel ének, vers, imádság a lemezen különböző módokon ötvöződik a zenével. Az igen sokszínű zenei kíséret (cimbalom, furulya, blockflöte, lant, koboz) hol régizenei, hol népzenei színekben szólal meg, akár oly módon is, hogy az ősi gregorián Te Deum dallama cimbalmon egy istenes vers zenei aláfestéseként hallható, vagy ugyanez a hangszer népéneket kísér. A lemez zenei közreműködői: Balogh Kálmán (cimbalom), Csörsz Rumen István (lant, ud, koboz), Kállay Gábor régizene együttese (blockflöték), valamint Kiss Krisztián (furulya) rutinos zenészek, akik egyaránt jártasak a régi- és a népzene világában. Különleges színfoltot jelentenek Dunai Tamás megszólaltatásában Erdélyi Zsuzsanna régebbi és Harangozó Imre–Kővári Réka újabb gyűjtésének archaikus imádságai, valamint Reményik Sándor istenes versei. Az 1969-es televíziós népzenei vetélkedő győzteseként ismertté vált Bodza Klára azóta a népdalok mellett rendszeresen régizenei darabokat is közvetített férje, Czidra László Camerata Hungarica együttesének szólistájaként. Énekesi pályája mellett évtizedek óta folyamatosan tanít népi éneket alapfoktól felsőfokig (Óbuda, Budafok, Vác, Zeneművészeti Egyetem). Immár több generációt rávezetett az autentikus népzenei előadásmód megismerésére, elsajátítására, továbbadására. Ehhez a népzenei gyűjtések hangfelvételeit és lejegyzéseit együtt alkalmazva megalkotta az ötkötetes Magyar Népi Énekiskola alternatív tankönyvet. A lemez népénekanyaga a legarchaikusabb dialektusterület ünnepei, karácsony és húsvét moldvai csángó dallamait, valamint a magyarság Mária-tiszteletének legszebb példáit (Ómagyar Mária-siralom, Jaj édes méhemnek, Ó áldott Szűzanya) vonultatja fel. E különleges, szép zenei anyagot szívesen ajánlom mindenki figyelmébe." dr. Kővári Réka egyházzenész, népzenekutató

Bodza Klára – ének
Dunai Tamás érdemes művész – versek, imádságok, ének
Balogh Kálmán – cimbalom
Csörsz Rumen István – lant, ud, koboz, ének
Kiss Krisztián – népi furulya, kaval
Kállay Gábor – furulya, ének
Kállay Katalin – furulya
Harsányi Zsolt – dulcián

Közreműködik:
Ábrahám Brigitta – ének
Szerencsés Martina – ének
Pojendán Gergő – ének
Camerata Hungarica együttes (felvételről)

1.Miatyánk (Moldva)
2.Köszönöm, Uram… - Templomok (Reményik Sándor)
3.Áldj meg minket, Úristen… (Balassi B.)
4.Békesség Istentől (Reményik S.)
5.Mária-énekek (Moldva)
6.Hegyet hágék… (Erdélyi Zs. gyűjt.)
7.In hoc anni circulo (középkori karácsonyi dallamok)
8.Karácsonyi versek (Erdélyi Zs. gyűjt., Palóczi H. Á.)
9.Karácsonyi énekek (Szabolcs-Szatmár, Moldva)
10.Hangszeres muzsika (Moldva)
11.Én nemzetem… (Harangozó I.-Kővári R.-gyűjt)
12.Siralmas ez világ (Moldva)
13.Óh, hajnal… (Erdélyi Zs. gyűjt.)
14.Jézus Getszemányi kertbe'… (Harangozó I.-Kővári R.-gyűjt)
15.Ma van péntek (Erdélyi Zs. gyűjt.)
16.Siratlak szüntelen (Erdélyi Zs. gyűjt.)
17.Ómagyar Mária-Siralom (XIII. század)
18.Golgota (Reményik Sándor)
19.Köszönteni jöttünk… (Moldva)
20.Nyiss kaput angyal (Erdélyi Zs. gyűjt)
21.Feltámadt Krisztus… (Moldva)
22.Surrexit Christus (középkori húsvéti ének)
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
FA 3602 CD 2014   2900 Ft
 
 
Fúdd el, jó szél, fúdd el folk

További részletek, nagyobb kép, tracklist „Nagyszerű válogatás ez: egy szakrális énektől elindulva, a történeti balladákon és asszonysorsokat megéneklő archaikus dalokon keresztül, katartikus úton vezet minket az utolsó, a halálos szerelmet poétikus, szürreális módon megéneklő Kádár Kata drámájáig.” - Kiss Ferenc

Bodza Klára – ének
Helyey László – próza
Blaskó Csaba – hegedű
Csörsz Rumen István – lant, koboz, ének
Dióssy D. Ákos – elektromos orgona
Ladányi Ferenc – furulya, kaval

1.Atya, Fiú, Szentlélek – Szakrális ének (Moldva)
2.Szörnyű nagy romlásra készül Pannónia (Bukovina)
3.Fúdd el, jó szél, fúdd el – A katonák által elrabolt lány (Moldva)
4.Bátori Kalári – A halva talált menyasszony (Alföld)
5.Ú'rakják, ú' rakják a magas Gyivó várát – A falba épített feleség (Moldva)
6.Mónár Anna – Az elcsalt feleség (Gyimesvölgye)
7.Budai királyválasztás – Próza – Kriza Ildikó válogatásából
8.Okos Kata – Próza – Mátyás király tréfái Szép Ernő gyűjtéséből
9.Ifjú Mátyás Király – A talányfejtő lány (Moldva)
10.Elment a madárka – Lírai dal (Moldva)
11.Mátyás király és Alencsica – Próza – Kriza Ildikó válogatásából (Szlovénia)
12.Anyám, édesanyám – A szeretet próbája (Moldva)
13.Hallgassátok meg magyarim – Rákóczi búcsúja (Alföld)
14.Mikor bujdosni indultam – Keserves (Bukovina)
15.Gyimesi keserves, Kádár Kata – A két kápolnavirág (Csikjenőfalva)
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
BSCD 14 CD 2011   2500 Ft
 
 
Lélekvirágok folk, világzene

További részletek, nagyobb kép, tracklist "Bodza Klára pályájának negyven éves jubileumára készült el a „Lélekvirágok” című, archív és új felvételekből szerkesztett DVD, mely – mintegy számvetésként – bepillantást nyújt művészetének fontos eseményeibe, életének ünnepi pillanataiba. Népdalok szólalnak meg kiváló előadásában a magyar nyelvterület minden részéből, vidám, derűs, szomorú és áhítatos dallamok, melyek zenei hagyományunk sokszínűségét és Bodza Klára tudását, művészi érzékenységét egyaránt hitelesen megmutatják. De megmutatják nagyszerű pedagógusi erényeit is, hiszen szeretett tanítványai több közös műsorban együtt énekelnek vele. Hogy mit jelent számára a népdal és annak tanítása, azt közvetlenül, saját megfogalmazásában halljuk tőle néhány felidézett interjú-részletben. Sokoldalúságára jellemző, hogy férje, Czidra László révén a historikus zenével is kapcsolatot tartott, mint azt a Camerata Hungarica együttessel közös műsorai példázzák. Sőt a DVD arról a bensőséges viszonyról is tanúskodik, amely Bodza Klárát a magyar költészethez fűzi, jól válogatott, a népdalokhoz kapcsolódó versek megszólaltatásával.
Régi és mai tanítványai, tisztelői, a magyar népdal és népi kultúra barátai! Kívánjunk a jubiláló művésztanárnak további szép eredményeket, sok örömet!" - Dr. Paksa Katalin népzenekutató

Bodza Klára – ének (1-13; 15-23; 25-28), koboz (12), saját versét mondja (24)
Blaskó Csaba – hegedű (1, 2, 3, 19)
Bobár Zoltán – nagybőgő (1, 2, 3, 19)
Czidra László és a Camerata Hungarica (13-15)
Helyey László színművész (1, 3, 6, 10, 16, 17, 18, 20, 22)
Ladányi Ferenc – kaval (22), tilinkó (23)
Magyar Állami Népi Együttes zenekara Berki László vezetésével (5)
Méta Együttes (28)
Nagy Zsolt – brácsa (1, 2, 3, 19)
Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola népzenész növendékei (25)
Tátika Énekegyüttes (26-28)

1.Juhász Gyula - Dalok vége
2.Édesanyám rózsafája (Jobbágytelke)
3.Juhász Gyula - Mindig / Szerelem, szerelem (Magyarszovát)
4.A nevem Bodza Klára / Túl a vízen kicsi ház... (Moldva)
5.Nem vet meg engem az Isten (Mezőség)
6.Tornai József - Jaj, csak a népdalokat...
7.Meg kell a búzának érni (Mezőség)
8.Beszélgetés
9.Által mentem a Dunán (Moldva)
10.Bodza Klára - Musztáng
11.Sárig csikó (Moldva)
12.Beszélgetés
13.Surrexit Christus – XVI. századi húsvéti ének
14.XVI. századi ugrós táncok
15.XVII. századi virágénekek a Vietorisz gyűjteményből
16.Juhász Gyula - Atalanta búcsúja
17.Csillagtalan sötét éjjel (Magyarszovát) / Buda Ferenc - Szürkeszemű
18.Juhász Gyula - Őszi verőfényben...
19.A temetőkapu (Sárvásár)
20.Wass Albert - Látható az Isten
21.Miatyánk, ki vagy mennyekben (Pusztina)
22.Fúdd el, jó szél (Gyoszén, Moldva) / József Attila - Altató / Altatódalok (Nyíradony, Magyarszovát, Moldva)
23.Tavasz, tavasz (Bukovina, Moldva)
24.Bodza Klára - Boldogság
25.Kis-Küküllő mellett (Székelyföld)
26.Somogyi karikázók
27.Születésnapi köszöntő (Tatrang, Székelyföld)
28.Feketelaki dalok
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
ERDVD 002 DVD 2010   2500 Ft